Élet a kis „szigeten”

 

Óvodánk 1997-ben egy vegyes csoporttal, 22 gyermekkel indult a templom épületében. Az „ideiglenesen” birtokba vett helyiségekben 12 boldog, nyugodt, „burokban” megélt évet élhettünk, mintha a „béke szigetén” lettünk volna.

          Csodaként éltük meg, amikor hosszú évek várakozását követően meglepő gyorsasággal felépülhetett az új óvodaépület, és így 2009-ben átköltözhettünk az iskola szomszédságába. Itt már 2 vegyes csoporttal, 48 férőhellyel, szép, esztétikus környezetben élhetjük mindennapjainkat. A kicsik életét 4 óvónő és 2 dajka segíti.

          Bár kimozdultunk a templom védettségéből, még mindig nagyon családiasnak érezzük óvodánkat. A vegyes csoport előnye, hogy a testvérek együtt lehetnek, ez nagy segítség a szülők távollétében. Az iskola közelsége lehetővé teszi azt is, hogy az idősebb testvérekkel is találkozhassanak a nap során.

          Református óvodaként életünk egészét meghatározza a keresztyén nevelés. Hitben elkötelezett pedagógusaink arra törekednek, hogy az egész napot, minden tevékenységet áthassa a keresztyén szellemiség. Hétkezdő áhítatokon, hitoktatási foglalkozásokon, ill. a napi csendes perceken keresztül próbáljuk megéreztetni a ránk bízottakkal az Isten mindent átfogó szeretetét. Öröm látni és hallani, amikor a gyermekek kis imádságaikban hálát tudnak adni az Istennek mindazért, amit ajándékképpen kaptak. A mutogatós gyermekénekek, az egyszerű imádságok kitörölhetetlenül és észrevétlenül életük részévé válnak.

 

          Nagy öröm számunkra, ahogy a kicsik szemünk előtt, kezünk között „nyílnak”, bontakoznak ki, fejlődnek, okosodnak, ügyesednek. Sokat segít ebben a vegyes csoport is, hiszen így a kisebbek sokkal hamarabb önállósodnak. Szívet melengető látni, ahogy segítenek a nagyok a kisebbeknek, ahogy igyekeznek mosolyt csalni a legörbülő szájakra, játszani velük úgy, hogy az mindenkinek jó legyen. Miközben ezt gyakorolják, maguk sem tudják, hogy megvalósul életükben:„..aki mást felüdít, maga is felüdül..”. (Péld 11,25)

 

          Az óvoda élete szorosan összekapcsolódik a gyülekezetével. Rendszeresen részt veszünk az alkalmakon (családi, ill. ünnepi istentiszteleteken, időseink körében szolgálunk, a Gergely utcai idősotthonban, más gyermekfoglalkozásokon, nyári táborokban is ott vagyunk).

          Nagycsoportosaink többsége iskolánkban kezdi meg az 1. osztályt, így többen vannak, akik 3 éves koruktól 14 éves korukig intézményünkben, keresztyén légkörben nevelkedhetnek.

         Nagy álmunk is megvalósulhatott, amikor a szomszédos ingatlan megvásárlásával az udvar bővítésére, jelentős fejlesztésére lehetőségünk nyílott. Így lett korszerű játszóeszközünk, gumiburkolatos, gyeptéglás udvarunk, focipályánk.

 

        Hálásak vagyunk elsősorban az Úr Istennek, aki napról-napra gondot viselt rólunk, átsegített és megtartott minden nehezebb időben.

 

      Köszönjük azoknak, többek között lelkészünknek, akik megálmodták az óvodát és rendületlenül támogatták azt.

 

      Köszönjük a szülőknek, akik ránk bízták legféltettebb kincseiket. Igyekeztünk őket a legnagyobb szeretetben és békességben nevelni. Köszönjük jelentős anyagi áldozatukat és fizikai segítségnyújtásukat, imádságos hátterüket.

 

      Köszönjük a 20 évet, és kérjük az Úr Isten bátorítását és jelenlétét folytatódó életünkre!

 

 

 

“ Tőle, általa és érte vannak mindenek, Övé a dicsőség örökké!” (Róm 11,36)
Ablonczyné Szamosközi Éva