Megemlékezés Hatvany Lászlónéról a mi Éva néninkről

„…testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok..” Heidelbergi Káté

Nagy Gábor igazgató úr búcsú írását letöltve olvashatjuk.


Galéria


Dokumentumok

Megemlékezés a mi Éva néninkről (2).pdf