Ünnepre gyűlt össze iskolánk és óvodánk közössége, hagyományaink szerint az őszi szünet után tartandó reformációs istentiszteletünkre. Az ünnepi alkalmon Ablonczy Kálmán fenntartó gyülekezetünk lelkésze hirdette Isten Igéjét. Az igei szolgálat után nagycsoportos óvodásaink tettek tanúbizonyságot gyermeki, őszinte hitükről. Ezután elsőseink és a most iskolánkba érkező felsőbb éves tanulóink tettek esküt, elkötelezve magukat iskolánk keresztyén és nemzeti értékei mellett. Szép jelkép, hogy a legidősebb tanulóink tűzték fel a legkisebbeknek az iskola címerét és jelmondatát tartalmazó jelvényt szívük fölé. Fiatal pedagógusunk, Bajnok Attila is ezen ünnepi alkalom keretében tette le tanári esküjét. Az ünnepi alkalom záróakkordjaként negyedikes tanulóink vehették át első, saját Bibliájukat, szüleik, intézményünk és fenntartó gyülekezetünk jóvoltából. Igazgató urunk köszöntő beszédében Luther Márton szép dicséretét idézte: "Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk. De küzd értünk a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, Ő a mi diadalmunk." Áldott alkalmunkért legyen Istené a dicsőség!


Galéria