A DÖK munkája


A DÖK tevékenysége - az új DÖK-segítő pedagógus okán  – jelentős változásokat hozott 2018 szeptemberétől.
Hagyományosan szeptemberben a felső évfolyamok osztályai 2-2 képviselőt választottak, de új elemként a 6-8. osztályok osztálybírókat is választottak (3-3 fő) , akik közül egyet delegáltak a DÖK-be.

Az így 11 fős diákcsoport egy teljes tanítási napot tölthetett csapatépítő, vezető-kiválasztó tréningen.
A nap hozadékaként tisztázódtak közös céljaink, feladataink. Néhány kisebb változástól eltekintve itt fogadták el a DÖK Működési Szabályzatát. Itt vetődött fel, hogy munkánk értékeléséhez tisztázni kellene az értékelési szempontokat. Innen ered a négyes (2019-től ötös) skálájú minősítési rendszer (Kiválóan-, jól-, részben-, nem megfelelt) illetve a Diákönkormányzati Alapelvek (a DÖK etikai kódexe) „életbe lépése”.
Megfogalmazódott a DÖK helye az iskola egészében, így az iskolai diákügyelet átgondolása, megszervezése fontos saját feladatává vált a közösségnek.
A nap végi elnökválasztással formailag és tartalmilag is munkakész Diákönkormányzat állt össze.
Ezáltal új szemléletű, saját értékrendjét megfogalmazó és azt vállaló közösség kezdett kialakulni.


Tevékenységük 4 db -egyenként kb.hathetes- ciklusként fedi le a tanévet. Ezeket egyéni önértékelésből kiinduló minősítésekkel zárjuk. A feladatok megtervezése, az adott időbeli helyzet megbeszélése heti ritmusban zajlik.

Az eltelt időben két munkacsoport képviselőjével bővült a DÖK.

A tisztasági verseny pontozásáért az ötödik évfolyam képviselői felelősek.
A kapuügyeletet két eltérő évfolyamú diák adja, és lényegében automatikusan működik, minimális ellenőrzéssel. Ez annak is köszönhető, hogy a DÖK - elnök ügyeletvetőként (jól!) működik.

Mivel a 10-14 éves korosztály csak „ízlelgeti” az önkormányzatiság felelősségét, -hiszen sem képességei, sem mozgástere nem tart még ott-, különösen fontos, hogy meg tudjuk mutatni az iskolai hétköznapoktól való eltéréseket. Hogy ez milyen komoly feladat elé állítja tagjait, onnan is láthatjuk, hogy a bő egy  év folyamán nyolc tagtól vált meg (vagy váltak meg a DÖK-től).

A kerületi DÖK Konferencián részt veszünk. Ottani információk alapján a "Karisanyi" – DÖK jólműködő, komoly tevékenységet végző szervezet.

Ehhez éves munkaterv szerint haladunk, ez gyakorlatilag az iskolainak a „tükörképe”. Az összhang kedvéért augusztusban a munkaterv elkészítését az iskolavezetéssel koordinálja a DÖK vezetősége.
Ez azért is fontos, mert az értkelési rendszer - az Igazgató engedélyével – lehetővé teszi, hogy jutalom napo(ka)t kapjanak a jól teljesítők. Ezt csapatépítő tréning(ek)re használjuk.

 

 

 

 

                                                                       Kéri Zoltán
DÖK-segítő
 pedagógus